Mahkeme, Yıldız Parkı’nı yapılaşmaya açan değişikliği iptal etti

İstanbul’da, Yıldız Parkı’nı yapılaşmaya açan statü değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı dava sonucu iptal edildi.

“Doğal ve Tarihi Sit Alanı” statüsünde olan Yıldız Parkı’nın koruma statüsü; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2021 yılında değiştirilerek “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ilan edildi. Yıldız Parkı’nın çevresindeki parseller ise “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tescil kararı sonrası itirazda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı itirazı reddedince belediye, kararın iptali için mahkemeye başvurdu.

Dosyayı inceleyen İstanbul 9. İdare Mahkemesi, İBB’nin itirazıyla açılan davada kararını açıkladı.

İlgili mevzuat ve bilirkişi raporlarını inceleyen mahkeme belediyenin itirazını haklı bularak Yıldız Parkı’nın koruma statüsünde yapılan değişikliği iptal etti.

Yıldız Parkı’nın “ekolojik, fizyografik ve biyolojik yapısı itibarıyla bütün olarak korunması ve orman için alanların devamlılığının esas olması gerektiğine” vurgu yapan mahkeme kararında, “Davaya konu alanın nitelikli doğal koruma alanı olarak korunması gerektiği anlaşıldığından, dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

Kararın sonuç kısmında “Yıldız Parkı Etabı Doğal Sit Alanının ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilmesine dair İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’nun 26 Ağustos 2021 tarihli kararının, bu raporun onaylanmasına dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamının 2 Eylül 2021 tarih ve 1648125 sayılı Olur’u işleminin ilgili mevzuat açısından uygun olmadığı kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x